Lokalita Slovenského raja

Podlesok, Hrabušice a Slovenský raj

Významné turistické stredisko Podlesok v západnej časti Slovenského raja v údolí Veľkej Bielej vody na začiatku Prielomu Hornádu a pri ústí rokliny Suchá Belá, je od ubytovacieho zariadenia Villa Raj vzdialené len 1,5 km a časť obce Hrabušice s názvom Hrabušická Píla, ktorá je východzím bodom k roklinám Piecky a Veľký Sokol je vzdialená 6 km.

Obec Hrabušice sa nachádza v západnej časti Hornádskej kotliny a severných svahoch národného parku Slovenský raj. Národný park Slovenský raj je horské pásmo na východnom Slovensku v oblasti Spiša.

V roku 1964 bol vyhlásený za chránenú krajinnú oblasť a v roku 1988 bol Nariadením vlády SR prekategorizovaný na národný park. Má rozlohu 19 763 ha a ochranné pásmo 13 011 ha. Pôvodne bola celá oblasť národného parku veľkým plošným celkom, ktorý postupne toky riek (Hornád, Hnilec) a potokov (Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok) rozkrájali na niekoľko väčších i menších plošín (Glac, Geravy). Menšie toky vytvorili za tisícročia pre Slovenský raj tak charakteristické rokliny s vodopádmi (Kyseľ, Piecky, Sokolia dolina, Zejmarská roklina, Suchá Belá, Kláštorná roklina). Na plošinách sa nachádzajú mnohé krasové javy - závrty, škrapy, podzemné jaskyne a diery (Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Čertova diera). V bezprostrednej blízkosti národného parku sa nachádzajú obce s historickými pamiatkami (Spišská Nová Ves, Markušovce, Spišský Štvrtok, Hrabušice) a turistické strediská (Čingov, Kláštorisko, Podlesok, Dedinky).


Predpoveď počasia

Poprad je najbližšie rozľahlé mesto, vzdialené od Hrabušíc 16 km.